Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
  • МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги.
  • ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Обслужва всички клинични отделения с приемни кабинети и ФСМП. Обслужват се пациенти не само от Казанлък и общината, а и пациенти от останалите общини в областта.

МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа,  физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика.

Болницата е с разширени функции и обслужва население от пет общини – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

През 2013-2014 години съвместно  с  Община Казанлък беше реализиран най-мащабния в историята на МБАЛ проект „Регионално развитие 2007-2013”, благодарение на който лечебното заведение обнови структуроопределяща медицинска апаратура почти във всички клинични и параклинични отделения – общо 70 апарата.  Общата стойност на проекта – 3 млн. 269 хил. лева.

През 2014 година беше реализиран втори мащабен проект съвместно с Община Казанлък  по „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък” на обща стойност – 2 млн. 607 хил. лева, който изцяло поднови и модернизира сградния фонд на болницата и нейната инфраструктура.

През 2014 година се подписа нов десетгодишен договор с американски партньори от  Международната организация Уърлд партнърс . Контактите между казанлъшките медици и колегите им в САЩ датират още от 2004 година, като за това време над 20 казанлъшки специалисти са били на обучение в американските  клиники.

През 2014 година ръководството на дружеството предприе действия по акредитация на лечебното заведение и със  Заповед № РД-17-47/06.04.2015 година на Министерство на здравеопазването получи отлична оценка за цялостната медицинска дейност за срок от пет години.

Normal 0 false false false BG X-NONE X-NONE

От 2015 година  „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД има право на практическо обучение, както на студенти, така и на следдипломно обучение на магистър-лекари специализанти.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

 

МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.4 т. 7 от Регламента и чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

 

Ръководството на МБАЛ Д-р Хр. СтамболскиЕООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата,  чиито лични данни МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Видовете лични данни, които се обработват в дружеството са описани в съответните Уведомления.

 

Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, пациенти, служители,  доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД обработва от различни източници.

 

Тази политика се прилага за всички служители на МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай, че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи .

 

Трети страни, които работят с  МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД, в т.ч. партньори, НЗОК, РЗИ, НАП,външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с тази политика.

 

Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът е въвел подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с Регламент 679.

 

Premium joomla templates download.