Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Свободни работни места за лекари специализанти

"МБАЛ Д-р Христо Стамболски"ЕООД, град Казанлък обявява следните свободни работни места за лекари,специализанти по следните специалности:

  • Хирургия - 1бр.
  • Акушерство и гинекология - 2бр.
  • Гастроентерология - 2бр.
  • Анестезиология и интензивно лечение - 1бр.
  • Вътрешни болести - 1бр.
  • Клинична лаборатория - 1бр.
  • Неврология - 1бр.
  • Кардиология - 2бр.

За справки тел. 0431/68335 или 0431/68313.

Premium joomla templates download.