Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Открита процедура с уник.№01011-2014-0005"Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ

re6enie ob6t.konsumativi 2014 podpisan.fed

obqvlenie ob6t.konsumativi 2014 podpisan.fed

Документация за участие общ.консумативи 2014.PDF

Спецификация на обекта на поръчката - Приложение 1.PDF

Образци за доказване на качеството - Приложение 2.PDF

Договор общоболнични-2014.do

obrazci ob6t.konsumativi 2014.doc

техническа оферта.xls

ценова оферта.xls

Разяснения по док-я_PDF.pdf

Протокол 1 общоболнични_PDF.pdf

Чек-листи към Протокол 1_PDF.pdf

дата час и място на отваряне плик3 ОП 01011-2014-0005.PDF

оценка по критерий2 ОП 01011-2014-0005.PDF

protokol 2_PDF5.pdf

protokol3_PDF5.pdf

protokol4_PDF5.pdf

protokol5_PDF5.pdf

protokol6_PDF5.pdf

protokol7_PDF5.pdf
protokol 8_.PDF

класиране 1-30 стр протокол 5.pdf

класиране 31-45 стр протокол 5.pdf

класиране 46-60 стр протокол 5.pdf

класиране 61-80 стр протокол 5.pdf

класиране 81-100 стр протокол 5.pdf

класиране 101-111 стр протокол 5.pdf

20 по-ниска цена протокол 5.pdf

Приложение 1 към Протокол 7_PDF.pdf

Три приложения към Протокол 7 _PDF.pdf

re6enie za 4asti4no prekratqvane 01011-2014-0005_PDF5.pdf

Решение_PDF.pdf

re6enie za 4asti4no prekratqvane 1 01011-2014-0005.PDF

garanciq za y4astie b.braun 01011-2014-0005.PDF

garanciq za y4astie liveda med 2000.PDF

varnati garancii po OP 01011-2014-0005.PDF

bankovi garancii 01011-2014-0005.PDF

varnati garancii za u4astie 01011-2014-0005.PDF

garanciq y4astie OP01011-2014-0005.PDF

inf skl dogovori 01011-2014-0005 PDF.pdf

Dogovor 1_PDF.pdf

Dogovor 2_PDF.pdf

dogovor 3_PDF5.pdf

dogovor 4_PDF5.pdf

dogovor 5_PDF5.pdf

dogovor 6_PDF5.pdf

dogovor 7_PDF5.pdf

dogovor 8_PDF5.pdf

dogovor 9_PDF5.pdf

dogovor 10_PDF5.pdf

dogovor 11_PDF5.pdf

inf skl dogovori 01011-2014-0005-1_PDF5.pdf

dogovor 12_PDF5.pdf

dogovor 13_PDF5.pdf

dogovor 14_PDF5.pdf

dogovor 15_PDF5.pdf

dogovor 7-1.PDF

varnati garancii 01011-2014-0005.PDF

varnati bankovi garancii 01011-2014-0005.PDF

chardakliev 01011-2014-0005.PDF

imf izp dogovor 01011-2014-0005.PDF

izp. d-r elpak lizing .pdf

izp. d-r 4ardacliev .pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-1.pdf

inf za izpalnen dogovor 01011-2014-0005-2.pdf

inf za izp dogovor 01011-2014-0005-3.pdf

inf za izp dogovor 01011-2014-0005-4.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-5.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-6.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-7.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-8.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-9.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-10.pdf

inf izp dogovor 01011-2014-0005-11.pdf

inf_izp_dogovor_01011-2014-0005-12.pdf

Premium joomla templates download.