Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

ПП№9042985/19.06.2015г.Осигуряване на предпазна храна по Наредба№11/21.12.2005г.за персонала на МБАЛ

На 22.06.2015  год. във връзка с публикуваната публична покана е отправен следния

ВЪПРОС : "Под каква форма и в какъв документ да се посочат броя и местонахождението на обектите  на участника и процента на предлагана отстъпка ?"

ви даваме следния :

ОТГОВОР: Броя и местонахождението на обектите на участника, както и процента предлагана отстъпка от фактурираната стойност се представят в декларация, свободен текст, изготвена от участника.

publi4na pokana ID9042985 .PDF

documentaciq predpazna hrana personal 2015.PDF

opisanie obekta na pora4kata predpazna hrana personal 2015.PDF

metodika predpazna hrana personal 2015.PDF

dogovor hrana personal-kyponi 2015.doc

obrazci predpazna hrana 2015.doc

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ.doc

Protokol_PDF.pdf

dogovor PP9042985 kyponi.PDF

prileja6ti documenti dogovor PP9042985 kyponi.PDF

varnata garanciq kazanlak ad.PDF

Premium joomla templates download.