Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

2018- Доставка ва медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък

Решение_за_откриване.pdf

Обявление_за_поръчка.pdf

Документация.pdf

Спецификация.pdf

espd-request.zip

Проект_на_договор.pdf

Obrazci_.docx

Техническа_оферта.xls

Ценова_оферта.xls

ПРОТОКОЛ_1_ПО_ОП_01011-2018-0004.pd

съобщение_за_отваряне_на_ценови_предложения_ОП01011-2018-0004.pdf

Съобщение_за_жребий_ОП_01011-2018-0004.pdf

01011-2.018-0004_Протокол_2.pdf

01011-2018-0004_Протокол__3.pdf

01011-2018-0004_Протокол_4.pdf

01011-2018-0004Протокол_5.pdf

01011-2018-0004_Протокол__6.pdf

01011-2018-0004_протокол_7-1.pdf

01011-2018-0004_Протокол_7-2.pdf

01011-2018-0004_Доклад_комисия_стр._1-41.pdf

01011-2018-0004_Доклад_комисия_стр.42-74.pdf

01011-2018-0004_Решение_Възложител_стр.1-41.pdf

01011-2018-0004_Решение_Бъзложител_стр.42-74.pdf

Решение_460_15.10.2018.pdf

01011-2018-0004_Обявление_за_възложена_поръчка.pdf

01011-2018.0004_Договор_1.pdf

01011-2018-0004_Договор__2.pdf

01011-2018-0004_Договор__3.pdf

01011-2018-0004_Договор_4.pdf

01011-2018-0004_Прилежащи_документи_към_Договор__4.pdf

01011-2018-0004_Договор__5.pdf

01011-2018-0004_Прилежащи_документи_към_Договор__5.pdf

01011-2018-0004_Договор__6.pdf

Premium joomla templates download.