Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Доставка на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в ОХД на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски" МБАЛ - Казанлък
Номер: 01011-2012-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Петнадесет подпозиции на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност, които са обединени в шест обособени позиции, съгласно CPV, както следва: Диализатори за възрастни със синтетични мембрани 2. Кръвни линии за възрастни /комплект/ 3. Фистулни игли /комплект/ 4. Централни венозни катетри 5. Апирогенни филтри на диализатния път за апарати Фрезениус 6.Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура.
Краен срок: 25.06.2012 г.
Състояние: Отворена

РЕШЕНИЕ.pdf

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.pdf

Premium joomla templates download.