Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до ОХД към МБАЛ и обратно

publichna pokana - transport dializa 2013 nepodpisan.fed

Transport dializa - ukazania 2013.docx

grafik hemodializa 2011.xls

 

Файлове с разширение .fed се отварят с програмен продукт "Редактор на форми АОП", предоставен от Агенцията за Обществени Поръчки на адрес: http://aop.bg

Premium joomla templates download.