Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Осигуряване на предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005г. за персонала на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"

publi4na pokana hrana personal-kyponi 2013 podpisan.fed

documenti predpazna hrana 2013-купони.doc

prilojenie 1 predpazna hrana 2013-купони.doc

Публичната покана ID 9016199/05.06.2013г. е публикувана в страницата на Агенцията по обществени поръчки;

Premium joomla templates download.