Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура в МБАЛ"Д-р Хр. Стамболски"ЕООД

publi4na pokana abonament 2013 podpisan.fed

abonament aparatura 2013.doc

Шаблон - ценова оферта.xls

 

Публичната покана ID 9018047/25.07.2013г. е публикувана в страницата на Агенцията по обществени поръчки!

върнати гаранции.PDF

Premium joomla templates download.