Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ "Д-р Хр.Самболски"ЕООД

Документация - пране2013.docx

specifikaciq prane 2013.xls

Публична покана пране 2013.fed

Публичната покана е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки - ID 9018067/26.07.2013г.

Premium joomla templates download.