Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

„Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 г.

Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 год.за приемане на допълнителни и други трудови възнаграждения за персонала на

МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък”

 

 hrana-personal- postanovlenie.doc

 Приложение 1 - стр.1_PDF.pdf

Приложение 1 - стр.2_PDF.pdf

ХРАНА ПЕРСОНАЛ ПОСТ.133 ПОДП..fed

 

Публичната покана е качена на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки с уникален № 9019532

Premium joomla templates download.