Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ Д-р Христо

"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД, в сградата на лечебното заведение в гр.Казанлък, ул."Старозагорска" № 16

ViK-Re6enie.fed

Договаряне без обявление - 1 стр._PDF.pdf

Договаряне 2 стр._PDF.pdf

Договаряне 3 стр._PDF.pdf

Договаряне 4 стр._PDF.pdf

Договаряне 5 стр._PDF.pdf

inf izp dogovor 01011-2013-0005.pdf

Premium joomla templates download.