Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

ОП№01011-2015-0002:Транспорт на болни на хрониохемодиализно лечение от дома им до ОХД и обратно

ОП №01011-2015-0002 с предмет: Транспорт на болни на хрониохемодиализно лечение от дома им до ОХД към МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък и обратно.

ВАЖНО:УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ДАТА:15.04.2015г. ЧАС: 10:00 МЯСТО: ГР.КАЗАНЛЪК ,УЛ.СТАРОЗАГОРСКА №16, ЕТ.3, АКТОВА ЗАЛА

ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др.лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

re6enie za promqna dializa 01011-2015-0002.PDF

documenti_hroniohemodializa_2015-1- korigirani.doc

re6enie dializa 2015.pdf

obqvlenie dializa 2015.pdf

documenti_hroniohemodializa_2015.doc

ДОГОВОР хрониохемодиализа 2015.doc

прогнозен списък на пациентите на хромиохемодиализа 2015.PDF

подробно описание на обекта на поръчка 01011-2015-0002.PDF

protokol 1 OP01011-2015-0002 transport dializa.PDF

data 4as i mqsto na otvarqne na cenovi oferti 01011-2015-0002.PDF

protokol 2 OP01011-2015-0002.PDF

protokol 3 OP01011-2015-0002.PDF

protokol 4 OP01011-2015-0002.PDF

re6enie klasirane y4astnici OP01011-2015-0002.PDF

varnati garancii za y4astie OP 01011-2015-0002.pdf

varnati garancii za y4astie 01011-2015-0002-3.PDF

inf sklq4en dogovor OP 01011-2015-0002.PDF

dogovor 01011-2015-0002.PDF

prileja6ti documenti dogovor 01011-2015-0002.PDF

varnata garanciq 01011-2015-0002.PDF

inf izp dogovor 01011-2015-0002.pdf


Premium joomla templates download.