ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък

Решение_за_откриване.pdf

Обявление_за_поръчка.pdf

Уведомление_за_обработване_на_лични_данни.pdf

СПЕЦИФИКАЦИЯ_-_ПРИЛОЖЕНИЕ_1.pdf

Документация_по_ОП_01011-2019-0002.pdf

Проект_на_договор.pdf

espd-request.zip

Obrazci_.docx

ТЕХНИЧЕСКАТА_ОФЕРТА.xls

ЦЕНОВАТА_ОФЕРТА.xls

съобщение_за_дата_час_и_място_на_отваряне_на_ценови_предложения_по_ОП01011-2019-0002.pdf

съобщение_за_провеждане_на_публичен_жребий_ОП01011-2019-0002.pdf

Протокол_1.pdf

Протокол_2.pdf

Протокол_3.pdf

Протокол__4.pdf

Протокол_5.pdf

Доклад_комисия.pdf

Решение_за_класиране.pdf

РЕШЕНИЕ_299_28.05.pdf

Обявление_за_възложена_поръчка_01011-2019-0002.pdf

Договор_1_на_Софарма_Трейдинг_АД_с_пр._документи.pdf

Договор_2_на_Дансон_-БГ_ООД_с_пр._документи.pdf

Договор_3_на_Фьоникс_Фарма_ЕООД_с_пр._документи.pdf

Договор_4_на_Медекс_ООД_с_пр._документи.pdf

Premium joomla templates download.