ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Открита П01011-2019-0004 Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД

Уважаеми кандидати, предстои стартиране на процедурата !

Решение_за_откриване_на_ОП_общ._консумативи_2019.pdf

Обявление_за_поръчка_общ._консувативи_2019.pdf

2019_уведомление_във_връзка_с_ЗЗЛД.pdf

2019_документация_общоболнични_консумативи.pdf

2019_спецификация_общоболнични_консумативи_приложение_1.pdf

2019_методика_общоболнични_консумативи.pdf

2019_образци_за_качество_приложение_2.pdf

2019_проект_на_договор.pdf

2019_образци_общоболнични_консумативи.docx

espd-request_01011-2019-0004.zip

техническа_оферта_ОП01011-2019-0004.xls

ценова_оферта_ОП01011-2019-0004.xls

ВАЖНО: УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ С ТЕЛ.0431/68336, СЪЩО ТАКА МОЖЕ ДА ЗВЪНИТЕ НА ТЕЛ.0431/65181 - ЗВЕНО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

отговор_запитване_ОП01011-2019-0004.pdf

ПРОТОКОЛ_1_ПО_ОП_01011-2019-0004.pdf

Premium joomla templates download.