ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

01011-2019-0003 - Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък

Решение_за_откриване_на_ОП.pdf

Обявление_за_поръчка.pdf

Обявление_за_ОП_пуб._в_ЕВ_бр._S_120_от_25.06.pdf

Уведомление_за_обработване_на_лични_данни.pdf

Документация.pdf

Приложение_1_-_Спецификация.pdf

Проект_на_договор.pdf

espd-request.zip

Obrazci_.docx

ТЕХНИЧЕСКА_ОФЕРТА.xls

ЦЕНОВА_ОФЕРТА.xls

ВАЖНО: УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ С ТЕЛ.0431/68336, СЪЩО ТАКА МОЖЕ ДА ЗВЪНИТЕ НА ТЕЛ.0431/65181 - ЗВЕНО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

Протокол__1_01011-2019-0003.pdf

Съобщение_за_отваряне_на_ценови_предложение.pdf

Premium joomla templates download.