Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Up

Профил на купувача

ОП01011-2019-0001 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (20)

Обява 2019 г. Транспортиране,обезвреждане,съпътстващи дейност,свързани с унищожаването на опасни отпадъци (12)

Доставка на разтвори за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД (11)

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (25)

Открита П01011-2019-0004 Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (15)

01011-2019-0003 - Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък (25)

Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти извън ПЛС (12)

Обява 537 /07.10.2019г. -“Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ (8)

Обява№529/03.10.2019г.г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ (8)

Powered by Phoca Download
Premium joomla templates download.