Skip to content

Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести – 3-то ниво на компетентност

Екипът на отделението е опитен и високо квалифициран, използва възможностите на диагностичната апаратура в съчетание  с най-съвременните комплексни подходи при лечението на пациентите.

В  отделението се осъществяват  дейности по:

    Ендокринология и болести на обмяната-2-ро ниво на компетентност;

 В отделението се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, болести на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните, за което е отговорен високоспециализиран лекарски и сестрински персонал. Приоритетно се прилагат програми за подобряване качеството на живот чрез комплексно съвременно лечение на пациентите, превенция на усложненията и овладяването им.

Отделението  разполага с  ехограф с цветен доплер от последно поколение и възможности за триизмерни цветни реконструкции, за прецизен оглед на щитовидна жлеза. 

    Клинична хематология-1-во ниво на компетентност;

В отделението по хематология се извършват консултации и лечение на вродени и придобити хематологични заболявания, както и кръвопреливания при вторични анемии за нуждаещите се. Диагностиката и лечението на хематологичните и онкологични заболявания се провежда в съответствие с медицинските стандарти по хематология и онкология.

    Пневмология и фтизиатрия-1-во ниво на компетентност;

В отделението се провежда съвременна диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и други патологии.

    Кардиология-1-во ниво на компетентност.

 Отделението осигурява и гарантира бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечни заболявания. На разположение в отделението е: Ехограф за кардиология с цветен доплер, Холтер за артериално налягане с възможности за извършване на до  51-часово неинвазивно непрекъснато следене на кръвното налягане и запаметяване до 600 записа.

Холтер за ритъмни нарушения извършващ от 1 до 7-дневно мониториране на ЕКГ, ритъмен анализ и детекция на пейсмейкър, както и Кардиомонитори  с висока разделителна способност.

Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.

Отделението разполага с 46 легла, от които 19 – кардиологични, 10- ендокринологични, 6- нефрологични, 6- клинична хематология и 5- пневмология и фтизиатрия.

Началник отделение

Д-р Татяна Баева
Д-р Татяна Баева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Кардиоревматология“

0431/68 305
0431/68 351

Свържете се с нас

Лекари

Д-р Десислава Олева
Д-р Десислава Олева
Медицина
Д-р Кети Маналова-Владкова
Д-р Кети Маналова-Владкова
Лекар специалист по „Вътрешни болести“
Д-р Мария Лучева
Д-р Мария Лучева
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Ендокринология и болести на обмяната“
Д-р Петко Танев
Д-р Петко Танев
Лекар специалист по „Вътрешни болести“ и „Клинична хематология“
Д-р Селвет Шукриева-Селимова
Д-р Селвет Шукриева-Селимова
Лекар специалист по„Ендокринология и болести на обмяната“
Д-р Соня Иванова
Д-р Соня Иванова
Медицина
Д-р Станимир Дайков
Д-р Станимир Дайков
Лекар специалист по „Кардиология“
Д-р Станислав Стоянов
Д-р Станислав Стоянов
Медицина
Д-р Тодор Василев
Д-р Тодор Василев
Лекар специалист по „Кардиология“
Д-р Христина Щерева
Д-р Христина Щерева
Лекар специализант по „Кардиология“

Старша медицинска сестра

Христина Христова
Христина Христова
Старша медицинска сестра

Клинични пътеки

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF