[featured_image]
  • версия
  • Свали
  • Размер на файла 1.42 MB
  • Брой на файловете 12
  • Дата на качване 05.27.2021
  • Последно обновен 08.24.2021

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/ 26.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък

Attached Files

досиедействие
Обявление възложена поръчка РС 11-158.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-1.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-2.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-3.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-4.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-5.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-6.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-158-7.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
pokana rs 11-158 26.03.2021.pdfСвали 
proekt na dogovor rd 11-158.docxСвали 
protokol rs 11-158.pdfСвали 
re6enie 416 rs 11-158.pdfСвали