[featured_image]
  • версия
  • Свали
  • Размер на файла 1.39 MB
  • Брой на файловете 12
  • Дата на качване 05.27.2021
  • Последно обновен 08.24.2021

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък

Attached Files

досиедействие
Обявление възложена поръчка по РС 11-163.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-1.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-2.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-3.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-4.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-5.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-6.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
Договор 11-163-7.pdf — Updated on 2021-08-09Свали 
pokana rs 11-163.pdfСвали 
proekt na dogovor rd 11-163.docxСвали 
protokol ps 11-163.pdfСвали 
re6enie po rs 11-163.pdfСвали