[featured_image]
  • версия
  • Свали 25
  • Размер на файла 22.53 MB
  • Брой на файловете 31
  • Дата на качване 05.27.2021
  • Последно обновен 08.24.2021

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък

Attached Files

досиедействие
Обявление за приключване на договор-01011-2020-0003-Медекс.pdf — Updated on 2021-08-12Свали 
Решение_за_откриване.pdfСвали 
Обявление_за_поръчка.pdfСвали 
Уведомление_за_обработване_на_лични_данни.pdfСвали 
СПЕЦИФИКАЦИЯ_-_ПРИЛОЖЕНИЕ_1.pdfСвали 
Документация_по_ОП_01011-2019-0002.pdfСвали 
1-Проект_на_договор.pdfСвали 
espd-request.zipСвали 
Obrazci_.docxСвали 
ТЕХНИЧЕСКАТА_ОФЕРТА.xlsСвали 
ЦЕНОВАТА_ОФЕРТА.xlsСвали 
съобщение_за_дата_час_и_място_на_отваряне_на_ценови_предложения_по_ОП01011-2019-0002.pdfСвали 
съобщение_за_провеждане_на_публичен_жребий_ОП01011-2019-0002.pdfСвали 
Протокол_1.pdfСвали 
Протокол_2.pdfСвали 
Протокол_3.pdfСвали 
Протокол__4.pdfСвали 
Протокол_5.pdfСвали 
Доклад_комисия.pdfСвали 
Решение_за_класиране.pdfСвали 
РЕШЕНИЕ_299_28.05.pdfСвали 
Обявление_за_възложена_поръчка_01011-2019-0002.pdfСвали 
Договор_1_на_Софарма_Трейдинг_АД_с_пр._документи.pdfСвали 
Договор_2_на_Дансон_-БГ_ООД_с_пр._документи.pdfСвали 
Договор_3_на_Фьоникс_Фарма_ЕООД_с_пр._документи.pdfСвали 
Договор_4_на_Медекс_ООД_с_пр._документи.pdfСвали 
01011-2019-0002 spravka vaztanoveni garanci.pdfСвали 
01011-2019-0002 obqvlenie iz. dogovor 2.pdfСвали 
01011-2019-0002- obiqvlenie izp. dogovor 4.pdfСвали 
01011-2019-0002 obiavlenie izp- dogovor 3.pdfСвали 
01011-2019-0002 obqvlenie izp.dogovor dogovor 1.pdfСвали