[featured_image]
  • версия
  • Свали 8
  • Размер на файла 22.53 MB
  • Брой на файловете 30
  • Дата на качване 05.27.2021
  • Последно обновен 07.15.2021

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК

Attached Files

досиедействие
Решение_за_откриване.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Обявление_за_поръчка.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Уведомление_за_обработване_на_лични_данни.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
СПЕЦИФИКАЦИЯ_-_ПРИЛОЖЕНИЕ_1.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Документация_по_ОП_01011-2019-0002.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
1-Проект_на_договор.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
espd-request.zip — 05 Август 2019 23:30Свали 
Obrazci_.docx — 05 Август 2019 23:30Свали 
ТЕХНИЧЕСКАТА_ОФЕРТА.xls — 05 Август 2019 23:30Свали 
ЦЕНОВАТА_ОФЕРТА.xls — 05 Август 2019 23:30Свали 
съобщение_за_дата_час_и_място_на_отваряне_на_ценови_предложения_по_ОП01011-2019-0002.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
съобщение_за_провеждане_на_публичен_жребий_ОП01011-2019-0002.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Протокол_1.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Протокол_2.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Протокол_3.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Протокол__4.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Протокол_5.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Доклад_комисия.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Решение_за_класиране.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
РЕШЕНИЕ_299_28.05.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Обявление_за_възложена_поръчка_01011-2019-0002.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Договор_1_на_Софарма_Трейдинг_АД_с_пр._документи.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Договор_2_на_Дансон_-БГ_ООД_с_пр._документи.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Договор_3_на_Фьоникс_Фарма_ЕООД_с_пр._документи.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
Договор_4_на_Медекс_ООД_с_пр._документи.pdf — 05 Август 2019 23:30Свали 
01011-2019-0002 spravka vaztanoveni garanci.pdf — 22 Юни 2020 13:44Свали 
01011-2019-0002 obqvlenie iz. dogovor 2.pdf — 21 Септември 2020 15:11Свали 
01011-2019-0002- obiqvlenie izp. dogovor 4.pdf — 21 Септември 2020 15:11Свали 
01011-2019-0002 obiavlenie izp- dogovor 3.pdf — 21 Септември 2020 15:11Свали 
01011-2019-0002 obqvlenie izp.dogovor dogovor 1.pdf — 21 Септември 2020 15:11Свали