ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
  • МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги.
  • ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Обслужва всички клинични отделения с приемни кабинети и ФСМП. Обслужват се пациенти не само от Казанлък и общината, а и пациенти от останалите общини в областта.

МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа,  физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика.

Болницата е с разширени функции и обслужва население от пет общини – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

През 2013-2014 години съвместно  с  Община Казанлък беше реализиран най-мащабния в историята на МБАЛ проект „Регионално развитие 2007-2013”, благодарение на който лечебното заведение обнови структуроопределяща медицинска апаратура почти във всички клинични и параклинични отделения – общо 70 апарата. Общата стойност на проекта – 3 млн. 269 хил. лева.

През 2014 година беше реализиран втори мащабен проект съвместно с Община Казанлък  по „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък” на обща стойност – 2 млн. 607 хил. лева, който изцяло поднови и модернизира сградния фонд на болницата и нейната инфраструктура.

През 2014 година се подписа нов десетгодишен договор с американски партньори от Международната организация Уърлд партнърс . Контактите между казанлъшките медици и колегите им в САЩ датират още от 2004 година, като за това време над 20 казанлъшки специалисти са били на обучение в американските клиники.

През 2014 година ръководството на дружеството предприе действия по акредитация на лечебното заведение и със  Заповед № РД-17-47/06.04.2015 година на Министерство на здравеопазването получи отлична оценка за цялостната медицинска дейност за срок от пет години.

От 2015 година   „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД има право на практическо обучение, както на студенти, така и на следдипломно обучение на магистър-лекари специализанти

Premium joomla templates download.