ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Административно - стопански блок Администрация

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

 • Организационно управление и администрация;
 • Счетоводство;
 • Направление “Човешки ресурси”;
 • Информационно звено;
 • Стерилизация;
 • Болнична кухня;
 • Болнична пералня;
 • Автосервиз и автотранспорт;
 • Материално обезпечаване, охрана и поддръжка:
 • Домакинска служба;
 • Енергомеханична група;
 • Парна централа;
 • Поддръжка;
 • Кислородна станция.

admin002Татяна Ненова - Зам. управител Икономически дейности главен счетоводител

Завършва висше образование през 1978 г. в Ленинградски политехнически институт. От 1980 г. работи в „Арсенал” АД гр. Казанлък като: 1980 – 1990 г. - организатор по труда; 1990 – 1993 г. – Главен специалист по труда; 1993 – 1994 г. – Ръководител направление ТРЗ; 1994 – 1997 г. – Началник отдел Икономически; 1997 – 1999 г. – Главен счетоводител. От 1999 до 2006 г. – Главен счетоводител във „Филтекс” АД гр. Казанлък. От 2006 до 2007 г. е Изпълнителен директор на същата фирма. От 2007 до 2008 г. е Главен счетоводител във счетоводна къща „Панайотова-одит” ЕООД. 2008 – 2009 г. – Ръководител проект „Внедряване на ERP” в „Ино” АД – Казанлък. От 2009 г. до настоящия момент е Зам. управител по финансовите въпроси на МБАЛ – Казанлък. Следдипломни квалификации: „Научна организация на труда”, „Счетоводство и компютърна грамотност”, „Мениджмънт”.

20170904 102827 Копие1Светла СТОЕВА - Главна мед. сестра

Завършва ПМИ „ Хр. Хранова” гр. Ст. Загора специалност акушерка 1980 год.Работи по специалноста 20г. Завършва МУ  гр. София  Факултет „Здравни грижи” 2000 год.Шест години работи в Отделение по кардиология  в МБАЛ”Д-р Хр.Стамболски”ЕООД.  От мес. Май 2012 г  Главна  медицинска сестра.

 

 

 

Светла  Стоева

Premium joomla templates download.