ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Административно - стопански блок Болнична аптека

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Аптеката осигурява достатъчни по количество качествени и безопасни лекарствени продукти за отделенията на болницата. Организацията на дейността дава възможност за осъществяване на дейността й, а именно планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации. Отпускането на лекарствени продукти се извършва поотделно за всеки пациент.

Управител аптека -
м.ф. Райна СВЕТОСЛАВОВА

Телефон: 0431/ 68 303

Premium joomla templates download.