ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Диагностично - консултативен блок Клинична лаборатория

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

В

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - 2-РО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

 

В клинична лаборатория се извършва широк спектър от изследвания:

 

  • Хематология;

  • Клинична химия;

  • Индивидуални фактори на съсирването;

  • Коагулация;

  • Изследване на урина и други.

 

 

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура:

 

  • автоматичен биохимичен анализатор- нов селективен клинично-химичен анализатор с производителност 400 теста в час  и възможност за контрол на тестовете в реално време;

  • хематологичен анализатор- напълно автоматичен хематологичен анализатор с пет-диференциално броене на белите кръвни клетки с широка гама на анализираните параметри;

  • кръвногазов анализатор- автоматичен  анализатор на кръвни газове и електролити в проби серум, плазма, кръв, урина,  диализат и течни контролни материали ;

  • автоматичен коагулометър - напълно автоматичен анализатор на кръвна коагулация  с висока степен на точност и вградена програма за изчисляване на статистическите параметри от качествения контрол и друга апаратура.

 

Началник лаборатория - Д-р Хилда Бойчева - вътрешни болести, клинична лаборатория
Ординатор - Д-р Елена Испирева - клинична лаборатория

 

Биохимик – Женя Лалева
Телефони: 0431/ 68 347


Premium joomla templates download.