ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Диагностично - консултативен блок Лаборатория по трансфузионна хематология

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 


Основна дейност на лабораторията е изследване на кръвни групи и резус фактор. Кръвните групи се изследват по кръстосания метод. Изследват се болните на лечебното заведение и амбулаторни пациенти.
В лабораторията се заявяват, получават, съхраняват и експедират всички видове биопродукти необходими за лечението на болните от стационара. Оказва се консултативна помощ по отношение на използването на кръвта и нейните съставки в структурите на лечебното заведение. Извършва се и трансфузионен надзор. Гарантира се 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия. Промоция на доброволно и безвъзмездно кръводаряване.

 

Лекар - Д-р Ирина Братоева-Чакърова – медицина, анестезиология и реанимация


Premium joomla templates download.