ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Диагностично - консултативен блок Отделение по клинична патология

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

 

 

 


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ В отделението се извършва биопсична и аутопсионна дейност, като се обработват както хирургични така и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, гастроентерологични заболявания, ЛОР. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и кухинни течности.
Апаратурата включва  микротом,  замразяващ микротом и всички необходими апарати за дейността на отделението.


Отделението разполага с хладилна камера.


Началник отделение – Д-р Дияна  Прангова – патологоанатомия и цитопатология


Ординатор - Д-р Ст. Стратиев– патологична анатомия

Телефони: 0431/ 68 356, 68 310

 

 

Premium joomla templates download.