ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Стационарен блок Отделение по гастроентерология

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ-2-РО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ


Отделението разполага с 26 легла разпределени в стаи с по 2 и 3 легла.


Отделението осъществява:

Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общотерапевтични заболявания.

  • Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепатобилиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

  • Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.

    Кабинет за долна и горна ендоскопия  е оборудван с :

  • видеоендоскопска система за горна ендоскопия - Олимпус

  • видеоколоноскоп с мобилна работна станция –Олимпус

      Кабинет за ултразвукова диагностика  оборудван с:

  • ехограф мобилен за абдоминална ехография –Олимпус

  • видеопринтер за ехограф 

Началник отделение – Д-р Искра Първанова - вътрешни болести, гастроентерология
Ординатори -
Д-р Петко Петличков- вътрешни болести, гастроентерология

Д-р Едриана Едрева - вътрешни болести, гастроентерология
Д-р Цветомир Михайлов  - вътрешни болести

Д-р Стойка Тодорова - медицина

Д-р Звезделина Стоянова - медицина


Телефони: 0431/ 68 358, 68 342


 

 

 

Premium joomla templates download.