ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Стационарен блок Отделение по вътрешни болести

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

                 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – 3-ТО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ


Отделението разполага с 46 легла, от които 19 – кардиологични, 10- ендокринологични, 6- нефрологични, 6- клинична хематология и 5- пневмология и фтизиатрия.


В отделението се осъществява дейност по:

  • Ендокринология и болести на обмяната-2-ро ниво на компетентност;

  • Клинична хематология-1-во ниво на компетентност;

  • Нефрология-1-во ниво на компетентност;

  • Пневмология и фтизиатрия-1-во ниво на компетентност;

  • Кардиология-1-во ниво на компетентност.

В отделението действа учебен център за обучение на пациенти и родители, включително и за родители на деца със захарен диабет.

Отделението разполага с нова модерна апаратура необходима за качествена диагностика и лечение:

Видеобронхоскоп  „Олимпус” – високотехнологичен многофункционален апарат за лечение и диагностика;

Комбиниран ехограф с цветен доплер от последно поколение и с възможности за триизмерни цветни реконструкции;

Ехограф за кардиология с цветен доплер;

Холтер за артериално налягане с възможности за извършване на до  51-часово неинвазивно непрекъснато следене на кръвното налягане и запаметяване до 600 записа.

Холтер за ритъмни нарушения извършващ от 1 до 7-дневно мониториране на ЕКГ, ритъмен анализ и детекция на пейсмейкър.

Кардиомонитори  с висока разделителна способност и друга апаратура.

Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.


Началник отделение - Д-р Петко ТАНЕВ - вътрешни болести, клинична хематология


Ординатори – Д-р Татяна Баева – ръководител звено Кардиология – вътрешни болести, кардиоревматология


Д-р Кети Маналова-Владкова - вътрешни болести, здравен мениджмънт


Д-р Мария ЛУЧЕВА - вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната


Д-р Тодор Василев – медицина, кардиология


Д-р Сидикулах Рахими - вътрешни болести, кардиология


Д-р Лорета ТЕРЗИЕВА – вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната


Д-р Руска УЗУНОВА – медицина, пневмология и фтизиатрия


Д-р Соня Иванова - медицина


Д-р Селвет ШУКРИЕВА-СЕЛИМОВА- медицина


Д-р Христина Щерева - медицина 

 

 

 

Premium joomla templates download.