ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Стационарен блок ОАИЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 2-РО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Отделението разполага със 7 легла.

Осъществява предоперативна консултация и подготовка на пациенти, подлежащи на оперативно лечение. Извършва анестезиологична дейност и следоперативно обезболяване във всички хирургични звена в болницата. Извършва интензивно лечение и наблюдение в Интензивния сектор на отделението. Оказва сърдечно-белодробна реанимация във всички отделения на болницата при пациенти в критично състояние.
Анестезиологичната дейност се осъществява в оперативните зали на болницата, които са снабдени със съвременна анестезиологична и мониторна апаратура за следене на основните жизнени функции на пациента - артериално налягане, пулсова честота, електрокардиограма, следене на газове, въглероден двуокис, кислород, сатурация на кръвта и т.н.
В Интензивният сектор се извършва интензивно лечение и наблюдение  на всички болни, на които са извършени операции с по-голям обем и на всички други постъпили тежко болни.

ОАИЛ разполага с най-съвременна апаратура за дихателна и сърдечно-съдова реанимация, а именно:

Респиратори ново поколение  с режим за обдишване на новородени, недоносени пациенти  и свръх тежки пациентни, с широка гама на функции.

Високотехнологични анестезиологични апарати за инхалационна наркоза на деца и  възрастни; могат да се използват за всякакъв тип хирургични интервенции, извършващи  микропорцесорен контрол на широка гама  режими и параметри

Всяко легло е снабдено с монитори за следене на основните жизнени функции на пациента. Осъществява се 24-часов мониторинг и поддържане и възстановяване на основните жизнени функции на пациентите.

Началник отделение - Д-р Лазарин Няголов - анестезиология и реанимация
Ординатори -
Д-р Живко Чобанов - анестезиология и реанимация

Д-р Ирина Братоева - анестезиология и реанимация

Д-р Надежда Енева - анестезиология и реанимация,

 Д-р Николай Попов - анестезиология и реанимация,

Д-р Владимир Кушев - анестезиология и реанимация

Д-р Стефан Попов – вътрешни болести, клинична токсикология

Д-р Теодора Тотева-Петкова - медицина

Телефони: 0431/ 68 353, 68 341

 

 

 

Premium joomla templates download.