ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Стационарен блок Отделение по психиатрия

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ2-РО НИВО КОМПЕТЕНТНОСТ

Разполага с 20 легла, разпределени както следва:
- сектор с ниска степен на зависимост, където се хоспитализират пациенти, при които не може да се постигне диагностично-лечебен ефект в лечебни заведения за извънболнична помощ;
- сектор с висока степен на зависимост от грижи - за активно 24-часово наблюдение на пациенти с тежък срив на психични функции;
- сектор с повишена сигурност - за пациенти със завишена оценка на риска за реализиране на агресивно и автоагресивно поведение.
Осъществява:
Лечение по утвърдени протоколи и програми от грижи; Съдействие при разрешаване на проблеми в социалната сфера; Консултиране свързано с временната и трайната нетрудоспособност; Съдебно-психиатрично и съдебно-психологично консултиране.


Началник отделение - Д-р Георги Кръстев - психиатрия
Ординатори -
Д-р Иван Димитров - психиатрия
Доц. Мирослава Петкова – медицинска психология
Телефон/факс: 0431/ 702 04


Premium joomla templates download.