ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Структура Стационарен блок Отделение по хирургия

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

 

 

 

 


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ-2-РО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТОтделението разполага с 39 легла, в стаи с по 2-3 легла и възможност за самостоятелна стая с придружител.

В него се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, оперативно и медикаментозно лечение на болни със заболявания на стомашно - чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса; оперативно лечение на дефекти на коремната стена /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.

Отделението разполага с модерен операционен блок, включващ септична операционна зала;

Асептична операционна зала  и асептична операционна зала, оборудвана с лапароскопска  апаратура „Олимпус” , включваща ендоскопски процесор,видеолапароскоп,  многофункционален електронож, ултразвуков скалпел.

Съвременни и ергономични операционни маси изцяло  изработени от неръждаема стомана, устойчива на дезинфектанти, с 6-секционен плот и широки възможности за електрически и механични движения на плотове.

Операционни лампи със стерилно управление на всички функции, наличие на ендосветлина и корекция на сенките осигуряват големи възможности за операционния екип.


Началник отделение - Д-р Румен Раев - хирургия

Ординатори -
Д-р Валентин Василев - хирургия, съдова хирургия;

Д-р Белчо Белчев- хирургия

Д-р Деян Танев - хирургия;
Д-р Иван Колев - хирургия

Д-р Николай Тюфекчиев - хирургия;
Д-р Красимир Йолевски - хирургия, урология;

Телефони: 0431/ 68 337, 68 339, 68 344, 68 354 

 

Premium joomla templates download.