ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Избери език:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Up

Профил на купувача

ОП01011-2019-0001 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (25)

Обява 2019 г. Транспортиране,обезвреждане,съпътстващи дейност,свързани с унищожаването на опасни отпадъци (13)

Доставка на разтвори за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД (11)

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (30)

Открита П01011-2019-0004 Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД (69)

01011-2019-0003 - Доставка на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък (43)

Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти извън ПЛС (12)

Обява 537 /07.10.2019г. -“Изпиране на болнично,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ (13)

Обява№529/03.10.2019г.г.Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ (12)

01011-2019-000 Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси (18)

Договаряне без предварително обявление за доставка на медикаменти включени в ПЛС (12)

2020Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък (5)

2020Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък (12)

Обява № 124 /28.02.2020 год. - ” Доставка на разтвори за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД”гр.Казанлък” (13)

2020 Договаряне за доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД (19)

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК (38)

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И СЕРУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАРАКЛИНИЧНИТЕ ЗВЕНА НА (49)

2020- ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ , ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК (40)

2020 Пряко договаряне за доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД (13)

2020 год. - Изпиране на болнично бельо и работно облекло на персонала в „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД (33)

2020Обява:Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до ОДЛ към МБАЛ Д-р Хр.СтамболскиЕООДгр.Казанлък и обратно (1)

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 3бр. терени с цел:монтаж на сам.машини- 2бр. за топли напитки и 1бр. за пакетирани хранителни продукти (1)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД -11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски „ ЕООД гр.Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД -11-277 за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски „ ЕООД гр.Казанлък (3)

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция 2 от Рамково споразумение № РД -11-54-/28.01.2021 г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски „ ЕООД гр.Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция 1 от Рамково споразумение № РД -11-55-/28.01.2021 г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски „ ЕООД гр.Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г. по обособена позиция №1 за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр.Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. по обособена позиция №2 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. по обособена позиция №1 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/ 26.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ " Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък (2)

Powered by Phoca Download
Premium joomla templates download.