Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление 133 за приемане на Наредба за допълни

„Доставка на храна  по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 год.за приемане на Наредба за допълнителни и други трудови възнаграждения за персонала на МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък”.

пост.133 Публ. покана 2014.fed

Техническа спецификация_PDF.pdf

Проект на Договор.docx

Ценово предложение.docx

Protokol prepis.doc

ДОГОВОР_PDF.pdf

Premium joomla templates download.