Skip to content

МБАЛ Д-р Христо Стамболски

Многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги.

dr_manalova

Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА - ВЛАДКОВА

Завършва медицина в Тракийски университет – Стара Загора през 1990 година, след което придобива специалност „Вътрешни болести“ в Медицински университет – София и завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив. Притежава Сертификат от Университет в Джоржтаун-управление на „Болнично здравеопазване“, Сертификат за болнично управление по Българо-швейцарски проект и Сертификат „Ехография коремни органи“ – ВМИ София . Работи 2 години в кабинет по вътрешни болести в Поликлиника-Казанлък, след това 8 години във Функционално отделение и 3 години като Завеждащ Функционално отделение. От 2003 г. до 2008 г. е Зам. управител по Медицинската дейност, а от 2008 г. – Управител на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД.

Какво да очаквате от нас

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ЕООД – Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Екипът на отделението е опитен и високо квалифициран, използва възможностите на диагностичната апаратура в съчетание с най-съвременните комплексни подходи при лечението на пациентите.
Разбери повече

КАРДИОЛОГИЯ

Отделението осигурява и гарантира бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечни заболявания.
Разбери повече

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Отделението разполага с последно поколение апаратура за изследване на всички отдели от стомашно-чревния тракт – гастроскопия, колоноскопия, УЗД изследване на паренхимни органи.
Разбери повече

ХИРУРГИЯ

Извършва както безкръвни /лапороскопски/ , така и „отворените“ операции. Извършва диагностика, оперативно и медикаментозно лечение на болни със заболявания на стомашно - чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса; оперативно лечение на дефекти на коремната стена /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.
Разбери повече

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Дейността на отделението е насочена в две направления - лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни - диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност. Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.
Разбери повече

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подготовка, обезболяване по време на раждането, контролиране на родовата дейност и първи грижи за новородените. Лечение на гинекологични заболявания, извършване на гинекологични операции, включително безкръвни /лапороскопски/. Диагностика на заболявания с хистероскоп, ултразвук, мониторинг.
Разбери повече

ПЕДИАТРИЯ

Отделението осъществява диагностика и активно лечение на заболявания покриващи основната патология при деца от 0 до 18 години
Разбери повече

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

В отделението се извършва диагностика и лечение на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, оперативни интервенции на горен и долен крайник по сключен договор с НЗОК.
Разбери повече

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Извършва регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща хирургия, ортопедия, АГ, УНГ, включително и амбулаторни анестезии при горна и долна ендоскопия. В реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.
Разбери повече

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Функционално-диагностичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ, кабинет ЕМГ; Сектор за интензивни наблюдения; Сектор мозъчно-съдови заболявания; Сектор за дегенеративни и периферни нервни заболявания; Сектор рехабилитация.
Разбери повече

ПСИХИАТРИЯ

Диагностика и лечение на лица над 18 годишна възраст с психични разстройства; Лечение по утвърдени протоколи и програми от грижи; Съдействие при разрешаване на проблеми в социалната сфера; Консултиране свързано с временната и трайната нетрудоспособност; Съдебно-психиатрично и съдебно-психологично консултиране;
Разбери повече

ХЕМОДИАЛИЗА

Отделението осигурява 24-часова диализна лечебна помощ за всички пациенти от общините - Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково, Мъглиж и други области.Разполага с нова висок клас апаратура „Фрезениус” / общо осем поста/с възможност за провеждане на бикарбонатна диализа, с модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта с висока точност.
Разбери повече

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина се обслужват стационарни пациенти от всички отделения на болницата, като процедурите се провеждат ежедневно.
Разбери повече

Последни новини

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА г-жо ПАУНОВА, СКЪПИ ОБЩИНСКИ СЪЕТНИЦИ, Рьководството на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанльк и лично Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова – Управител, изказват своята огромна благодарност към Вас за

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

ОБЯВЯВАМЕ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024Г. НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Лекар-специализант по Акушерство и гинекология финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г.