Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

ОП01011-2018-====Доставка на общ.консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Хр.Стамболски"ЕООД гр.Казанлък

Кореспонденция с АОП във връзка с предварителен контрол по чл.232 ЗОП

придружително_писмо_по_чл.232_от_ЗОП.pdf

проект_на_решение_2018.pdf

проект_на_обявление_2018.pdf

приложение_1-техническа_спецификация_2018.pdf

приложение_2-образци_за_доказване_на_качеството_2018.pdf

методика_2018.pdf

извлечение_от_ел.поща_на_Възложгителя_2018.pdf

становище_външен_експерт_по_чл.229а_ЗОП_2018.pdf

становище_за_осъществен_контрол_по_чл.232_от_ЗОП_2018.pdf

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА!

re6enie_ob6t.konsumativi_2018.pdf

obqvlenie_ob6t.konsumativi_2018.pdf

tehni4eska_specifikaciq_ob6t.konsumativi_2018-prilojenie_1.pdf

spisak_obrazci_za_dokazvane_na_ka4estvo_ob6t.k-vi_2018-prilojenie_2.pdf

proekto-dogovor_ob6t.konsumativi_2018.pdf

metodika_ob6t.k-vi_2018-1.pdf

documentaciq_ob6t.k-vi_2018.pdf

техническа_оферта.xls

ценова_оферта.xls

obrazci_ob6t.k-vi_2018.docx

ЕЕДОП_общ.консумативи_2018.zip

PROTOKOL_1_01011-2018-0003.pdf

съобщение_за_отваряне_на_ценови_предложения_ОП_01011-2018-0003.pdf

публичен_жребий_ОП_01011-2018-0003.pdf

протокол_2_ОП_01011-2018-0003.pdf

протокол_3_ОП01011-2018-0003.pdf

протокол_4_ОП01011-2018-0003.pdf

протокол_5_ОП01011-2018-0003-1.pdf

протокол_5_ОП01011-2018-0003-2.pdf

протокол_5_ОП01011-2018-0003-3.pdf

протокол_6_ОП01011-2018-0003.pdf

протокол_7_ОП01011-2018-0003-1.pdf

протокол_7_ОП01011-2018-0003-2.pdf

протокол_7_ОП01011-2018-0003-3.pdf

протокол_7_ОП01011-2018-0003-4.pdf

протокол_8_ОП01011-2018-0003.pdf

протокол_9_ОП01011-2018-0003.pdf

протокол_10_ОП01011-2018-0003-1.pdf

протокол_10_ОП01011-2018-0003-2.pdf

протокол_10_ОП01011-2018-0003-3.pdf

доклад_ОП01011-2018-0003-1.pdf

доклад_ОП01011-2018-0003-2.pdf

доклад_ОП01011-2018-0003-3.pdf

решение_ОП01011-2018-0003-1.pdf

решение_ОП01011-2018-0003-2.pdf

решение_ОП01011-2018-0003-3.pdf

решение_2_ОП01011-2018-0003.pdf

решевие_3_ОП01011-2018-0003.pdf

обявление_за_възложена_поръчка_01011-2018-0003.pdf

договор_1_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_2_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_3_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_4_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_5_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_6_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_7_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_8_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_9_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_10_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_11_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_12_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_13_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_14_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_15_ОП01011-2018-0003.pdf

договор_16_ОП01011-2018-0003.pdf

Vqzstanoveni_bankovi_garanci_OP_01011-2018-0003.pdf

varnati_garanciii_OP01011-2018-0003.pdf

inf_izp_dogovor_01011-2018-0003.pdf

inf_izp_dogovor_01011-2018-0003-1.pdf

inf_izp_dogovor_OP01011-2018-0003-2.pdf

inf_izp_dogovor_OP01011-2018-0003-3.pdf

inf_izp_dogovor_OP01011-2018-0003-4.pdf

inf_izp_dogovor_OP01011-2018-0003-5.pdf

inf_izp_dogovor_OP01011-2018-0003-7.pdf

inf_izp_dogovor_01011-2018-0003-8.pdf

Premium joomla templates download.