Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)

2018-Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена в МБАЛ „Д-р Хрис

 

Dokymentaciq.pdf

Specifikaciq_ob._poziciq_1.pdf

Specifikaciq_ob._poziciq_2.pdf

Specifikaciq_ob._poziciq_3.pdf

Proekt_na_dogovor.pdf

ЕЕДОП-_обр._1.docx

Obrazci_от__2_до__10.docx

Tehni4eska_sferta.xls

Cenova_oferta.xls

Re6enie_za_otkrivame.pdf

Obqvlenie.pdf

ДОПЪЛНИТЕЛНО_РАЗЯСНЕНИЕ_ОТНОСНО_ЕЛЕКТРОНЕН_ВИД_НА_ЕЕДОП.pdf

espd-request.zip

РАЗЯСНЕНИЕ_1.pdf

PROTOKOL_1_OP_01011-2018-0002.pdf

Saob6tenie_za_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdf

Жребий_по_ОП_01011-2018-0002.pdf

Жребий-2_ОП_01011-2018-0002.pdf

Protokol__2.pdf

Protokol_3.pdf

Protokol__4.pdf

Protokol_5.pdf

Protokol_6.pdf

Protokol_7.pdf

Protokol__8.pdf

Protokol__9.pdf

Protokol_10_str.1-25.pdf

Protokol_10_str._26-40.pdf

Protokol__10str._41-59.pdf

Doklad_komisiq_str.1-30.pdf

Doklad_komisiq_str.31-50.pdf

Doklad_komisiq_str._51-64.pdf

Re6enie_klasirane_str._1-22.pdf

Re6enie_klasirane_str.23-44.pdf

Re6enie_Vqzlolitel-2.pdf

Pe6enie_klasirane_-3.pdf

РЕШЕНИЕ_КЛАСИРАНЕ.pdf

01011-2018-0002_Обявление_за_възложена_поръчка.pdf

01011-2018-0002_Договор_1.pdf

01011-2018-0002_Договор_2.pdf

01011-2018-0002_Договор_3.pdf

01011-2018-0002_Договол__4.pdf

01011-2018-0002_Договор_5.pdf

01011-2018-0002_Договор_6.pdf

01011-2018-0002_Договор__7_1.pdf

01011-2018-0002_Договор_7_2.pdf

01011-2018-0002_Договор_7_3.pdf

01011-2018-0002_Договор__8.pdf

01011-2018-0002_Договор_9.pdf

01011-2018-0002-Договор_10.pdf

01011-2018-0002_Договор__11.pdf

01011-2018-0002_Договор__12.pdf

01011-2018-0002_Договор_13.pdf

Договор__14_01011-2018-0002.pdf

Обявление_възл._поръчка_-2_01011-2018-0002.pdf

Анекс_кэм_договор_Оптим_Ко.pdf

Доп._споразумение_с_Лабекс_инженеринг.pdf

Premium joomla templates download.