ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
Choose your language:
English (United Kingdom)Български (Bulgarian)
Начало Новини Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интере

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интере

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Месторабота

Длъжност

Забележка

1

1/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Кети Петрова Маналова -Владкова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител

 

2

2/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Петко Стефанов Танев

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Заместник управител по лечебната дейност

 

3

3/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Татяна Владимировна Ненова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител финансови дейности

 

4

4/01.06.2012

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Моника Божидарова Динева

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Юрист

 

5

5/02.07.2012

Във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Д-р Кети Петрова Маналова -Владкова

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Управител

 

6

1/11.05.2015

Във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Д-р Мария Георгиева Лучева

„МБАЛ Д-р Христо Стамболски”ЕООД

Заместник управител по лечебната дейност Управител

 

Premium joomla templates download.