Skip to content

Целеви имунизации срещу бяс се правят в „Противобесен кабинет“ към „Отделение по хирургия“.

Всички, на които им е необходима помощ при ухапване от различни животни, заради риск от бяс, могат да получат помощ в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

Кабинетът е разположен на първи етаж на лечебното заведение в кабинет 1.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF