Skip to content

Целеви имунизации срещу бяс се правят в „Противобесен кабинет“ към „Отделение по хирургия“.

Всички, на които им е необходима помощ при ухапване от различни животни, заради риск от бяс, могат да получат помощ в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

Кабинетът е разположен на първи етаж на лечебното заведение в кабинет 1.