Skip to content

За нас

Квалифициран състав

Хората са на първо място

Екипът от опитни лекари и медицински сестри осигурява денонощно професионални грижи за пациентите. Повечето лекари са преминали обучение в  САЩ в рамките на сключения договор за сътрудничество

24 часова услуга

Грижа с най-високо качество

По време на престоя в болницата, на разположение на пациентите 24 часа в денонощието е осигурен медицински персонал, като болните имат възможност за консултации, прегледи и изследвания от специалистите на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД

За МБАЛ Д-р Хр. Стамболски - гр. Казанлък

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение, което предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика.
about-img
about-img02
about-img04
about-img03

Болницата е с разширени функции и обслужва население от пет общини – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

През 2013-2014 години съвместно с Община Казанлък беше реализиран най-мащабния в историята на МБАЛ проект „Регионално развитие 2007-2013”, благодарение на който лечебното заведение обнови структуроопределяща медицинска апаратура почти във всички клинични и параклинични отделения – общо 70 апарата. Общата стойност на проекта – 3 млн. 269 хил. лева.

През 2014 година беше реализиран втори мащабен проект съвместно с Община Казанлък по „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък” на обща стойност – 2 млн. 607 хил. лева, който изцяло поднови и модернизира сградния фонд на болницата и нейната инфраструктура.

През 2014 година се подписа нов десетгодишен договор с американски партньори от Международната организация Уърлд партнърс . Контактите между казанлъшките медици и колегите им в САЩ датират още от 2004 година, като за това време над 20 казанлъшки специалисти са били на обучение в американските клиники.

Лекарите и медицински специалисти са преминали чрез различни курсове за повишаване на квалификация. Продължават обучението си, включително и за работа с новата апаратура, следвайки правилата за добра медицинска практика.  Споделят опит с водещи клиники в България и САЩ.

През 2020 година болницата получи възможност  за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление  „Медицина” за ОКС „магистър”; клинично обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“ и „акушерка” за срок от 5/пет/ години; следдипломно обучение на лекари – магистри за срок от 5/пет/ години за придобиване на специалност по медицински специалности и зачислени за специализация в болничните структури.

0
Здравни отделения
0 +
Дволни пациенти
0
Обслужвани общини

Ръководство

dr_manalova

Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА - ВЛАДКОВА

Управител

Завършва медицина в Тракийски университет – Стара Загора през 1990 година, след което придобива специалност „Вътрешни болести“ в Медицински университет – София и завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив. Притежава Сертификат от Университет в Джоржтаун-управление на „Болнично здравеопазване“, Сертификат за болнично управление по Българо-швейцарски проект и Сертификат „Ехография коремни органи“ – ВМИ София . Работи 2 години в кабинет по вътрешни болести в Поликлиника-Казанлък, след това 8 години във Функционално отделение и 3 години като Завеждащ Функционално отделение. От 2003 г. до 2008 г. е Зам. управител по Медицинската дейност, а от 2008 г. – Управител на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД.

doc_m-01
Д-р Белчо Белчев
Зам. управител Медицинска дейност
female
Донка Маринова
Главен счетоводител
med_sis
Юсние Сербез - Челик
Главна медицинска сестра