Skip to content

Свържете се с нас

Контакти

Моля, обадете се или попълнете формуляра по-долу и скоро някой ще се свърже с вас.

-

вътрешни болести

0431/6 83 42

гастроентерология

0431/6 83 54

ортопедия и травматология

0431/6 83 17

Акушерство и гинекология

0431/6 83 05

Нервни болести

0431/6 83 04

Ушно-носно-гърлени болести

0431/6 83 41

Анестезиология и интензивно лечение

0431/6 83 28

Психиатрично отделение

0431/6 83 47

Клинична лаборатория

0431/6 83 22

Микробиологична лаборатория

0431/6 83 15

Образна диагностика

0431/6 83 56

Клинична патология

0431/6 83 31

Физикална и рехабилитационна медицина

Информация

0431/6 83 50

Денонощен телефон за връзка

[email protected]

Изпратете ни вашето запитване