Skip to content

Свържете се с нас

Контакти

Моля, обадете се или попълнете формуляра по-долу и скоро някой ще се свърже с вас.

0431/6 83 05

вътрешни болести

0431/6 83 42

гастроентерология

0431/6 83 54

ортопедия и травматология

0431/6 83 17

Акушерство и гинекология

0431/6 83 25

Нервни болести

0431/6 83 04

Ушно-носно-гърлени болести

0431/6 83 41

Анестезиология и интензивно лечение

0431/6 83 28

Психиатрично отделение

0431/6 83 11

Клинична лаборатория

0431/6 83 22

Микробиологична лаборатория

0431/6 83 15

Образна диагностика

0431/6 83 56

Клинична патология

0431/6 83 31

Физикална и рехабилитационна медицина

Информация

0431/6 83 50

Денонощен телефон за връзка

[email protected]

Изпратете ни вашето запитване

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF