Skip to content

УВАЖАЕМА г-жо ПАУНОВА, СКЪПИ ОБЩИНСКИ СЪЕТНИЦИ,

Рьководството на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанльк и лично Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова – Управител, изказват своята огромна благодарност към Вас за финансовото подпомагане за закупуването на нов апарат за периодично диализиране на пациенти с бъбречна недостатьчност. Част от тях са млади и работещи хора и за тяхното общо здравословно състояние е особено необходимо, апаратите да бъдат нови, модерни и ефективни.

Благодарим Ви за ценната подкрепа, човещина и спричастност към нашите пациенти и общата ни болница!

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!