Skip to content

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ”-ЕООД гр. Казанлък търси да назначи специализанти на места, финансирани от държавата за 2020-2022г по чл.11 ал1 т 1, за следните медицински специалности:

  • Клинична лаборатория
  • Ушно-носно-гърлени болести
  • Акушерство и гинекология
  • Хирургия
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Гастроентерология
  • Образна диагностика
  • Нервни болести

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF