Skip to content

ОБЯВЯВАМЕ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024Г. НА

СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г.

Лекар-специализант  по Гастроентерология  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г.  

Лекар-специализант в Клинична лаборатория финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г.

Лекар-специализант  по Нервни болести финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

Лекар-специализант по Образна диагностика финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

Лекар-специализант по Хирургия  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

Лицата,които биха желали да кандидатстват на някое от обявените места,заявяват писмено желанието си за обучение в срок до 10.04.2024г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.