Skip to content

Новини

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-4/26.07.22г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г. ОБЯВЯВА конкурс за заемане

Свободни работни места

Лекар, Акушерство и гинекология Извършва физикални прегледи на пациенти и разговаря с тях и техните семейства, за да определи здравния им статус;назначава диагностични тестове и анализира резултатите от тях;предписва и

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда

Специализанти

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД гр.Казанлък обявява места за лекари специализанти, чието обучение ще бъде финансирано от държавата за 2022г. съгласно Наредба 1 чл.11 ал.1 т. 1, за следните специалности:

Дарители

Екипът на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък изказва сърдечни благодарности към щедростта и съпричастността на всички, които оказаха подкрепа на лечебното заведение, в тежката пандемична обстановка! Вашият жест