Skip to content

Новини

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА г-жо ПАУНОВА, СКЪПИ ОБЩИНСКИ СЪЕТНИЦИ, Рьководството на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанльк и лично Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова – Управител, изказват своята огромна благодарност към Вас за

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

ОБЯВЯВАМЕ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024Г. НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Лекар-специализант по Акушерство и гинекология финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г. 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД

Специализант – ПРОТОКОЛ

Днес 19,09,2023 г . със Заповед № 633 / 18.09.2023 г. на Управителя на лечебното заведение се проведе конкурс за специализанти по Акушерство и гинекология – финансиран от държавата по

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-5/02.08.23г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г. ОБЯВЯВАМ  конкурси за заемане

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда