Skip to content

Новини

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА
на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на следните длъжности: Началник Отделение по хирургия Началник Отделение  по
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕМОНТИРА ЦЯЛОСТНО ХИРУРГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ“Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ В КАЗАНЛЪК
Днес бе официално открито обновеното хирургично отделение на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък. Събитието бе определено от управителя на лечебното заведение д-р Кети Маналова като празник: „От много пациенти
Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали
МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА
на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-4/26.07.22г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г. ОБЯВЯВА конкурс за заемане
Свободни работни места
Лекар, Акушерство и гинекология Извършва физикални прегледи на пациенти и разговаря с тях и техните семейства, за да определи здравния им статус;назначава диагностични тестове и анализира резултатите от тях;предписва и
МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА
На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда