Skip to content

Новини

МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД получи дарение от„Българската Коледа“

МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД гр.Казанлък получи дарение от благотворителната инициатива под патронажа на президента на Република България „Българската Коледа“ – Мултифункционален ехограф. Ехографът  е доставен от  фирма „Илан Медицинска Апаратура“

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ”-ЕООД гр. Казанлък търси да назначи

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ”-ЕООД гр. Казанлък търси да назначи специализанти на места, финансирани от държавата за 2020-2022г по чл.11 ал1 т 1, за следните медицински специалности: Клинична лаборатория Ушно-носно-гърлени болести

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

Една от най-големите общински болници в страната  търси да назначи лекари и медицински сестри. Ако се нуждаете от развитие и желаете да натрупате опит в професията, “МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“

ОТ 2020 ГОДИНА В „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

През 2020 година лечебното заведение  премина през процедура на така наречена „ акредитация“ съгласно „Наредба № 8/13.11.2019 г.за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти“и получи

В изпълнение на Решение № №223 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК

Казанлък получи от Швейцария дарение болнични легла и обзавеждане

На 09 и 10 септември със съдействието на Посолството в Берн и активната помощ на наши сънародници живеещи в Швейцария, се осъществи дарителска акция в рамките на която бяха натоварени два ТИР-а с болнично обзавеждане предназначено за МБАЛ „Д-р. Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF