Skip to content

Новини

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД

Специализант – ПРОТОКОЛ

Днес 19,09,2023 г . със Заповед № 633 / 18.09.2023 г. на Управителя на лечебното заведение се проведе конкурс за специализанти по Акушерство и гинекология – финансиран от държавата по

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-5/02.08.23г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015г. ОБЯВЯВАМ  конкурси за заемане

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД – ОБЯВА

На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда

Специализант – ПРОТОКОЛ

Днес 29.06.2023 г. със Заповед № 430/28.06.2023 г. на Управителя на лечебното заведение се проведе конкурс за специализанти  по Клинична лаборатория. Беше назначена комисия в състав: Председател:  Д-р Кети Маналова

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68 ал.7 от ЗЛЗ                   

ОБЯВЯВАМ  конкурси за заемане на                                             следните длъжности: Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение Началник Отделение  по ортопедия и травматология Началник Отделение  по педиатрия Началник Отделение по ушно-носно-гърлени болести