Skip to content

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги / ВИП стаи, отделни стаи, постоянен сестрински пост и т.н/, изследвания по желание, свързани с оказването на медицинска помощ, както и на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи, като медицинската помощ се заплаща по цени, определени в Ценоразписа на болницата.

ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА: Заплащат лечението си по цени, определени в Ценоразписа на болницата.

ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Заплащат лечението си по цени, определени в Ценоразписа на болницата.