Skip to content

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги / ВИП стаи, отделни стаи, постоянен сестрински пост и т.н/, изследвания по желание, свързани с оказването на медицинска помощ, както и на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи, като медицинската помощ се заплаща по цени, определени в Ценоразписа на болницата.

ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА: Заплащат лечението си по цени, определени в Ценоразписа на болницата.

ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Заплащат лечението си по цени, определени в Ценоразписа на болницата.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF