Skip to content

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемът на пациенти, насочени от личните лекари, от заведения за извънболнична помощ и от центрове за спешна медицинска помощ, или  самонасочили се пациенти се осъществява в консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети, намиращи се на първия етаж на болницата.

Пациентите се приемат веднага или се включват в “лист за чакащи”, като се планира датата на приема.

Постъпващите за планово лечение пациенти се приемат всеки работен ден във времето от 07:30 до 16:00 часа, след регистрация на болничната регистратура. Постъпващите по спешност се хоспитализират по всяко време. На основание чл.50 от ЗЗО, при ползване на болнична медицинска помощ лечебното заведение, изисква от лицата представяне на документи, удостоверяващи самоличността им съгласно Закона за българските лични документи. Документите се представят при постъпване  и при напускане на лечебното заведение.

При приемане пациентът да носи със себе си „Направление за хоспитализация“ от общопрактикуващ лекар или специалист и всички стари документи и изследвания, касаещи досегашното му здравословно състояние. В момента на приема пациентът получава информация за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и евентуални разходи за негова сметка (потребителска такса за болнично лечение, индивидуални медицински изделия и/или консумативи за еднократна употреба и др.) в зависимост от избрания начин на лечение.  Здравноосигурени пациенти, които постъпват за лечение по “клинична пътека”, които нямат определени хронични заболявания  и група индвалидност /Решение на ТЕЛК/ заплащат  5,80 лева  на ден за времето на престоя / не повече от 10 дни за календарна година/. Направлението за хоспитализация в планов порядък е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването Ви от лечебното заведение. От болницата ще Ви издадат документ „епикриза“, който трябва да предоставите на личния си лекар, защото той ще продължи да наблюдава Вашето здравословно състояние.

Лечението на пациенти по „клинични пътеки“ е безплатно за здравноопределени лица.