Skip to content

СВИЖДАНИЯ

СВИЖДАНИЯ

Ежедневно се осигурява време за посещения от близки. Свижданията се извършват   от 16:00 до 17:00 часа, и са съобразени с правилника за вътрешния ред на болницата.

ВНИМАНИЕ: По време на епидемии, пандемии и други форсмажорни събития се забранява достъпа на външни лица по отделения и свиждания. В случай на неотложна необходимост същите се допускат да влизат с лични предпазни средства /маски/.

С цел избягване на струпването на хора на централния вход и Регистратура се въвежда дистанционен ред и влизане само по един човек.

Епикризите и болнични листове ще се получават от пациенти на следващия ден след 13,30 часа на Регистратура.

Багажът на пациентите донесен от близките им,  ще се оставя в коридора до охраната с данните за отделение и лицето получател. Багажа ще се носи по отделенията от съответните санитарки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

Близките могат да получават информация за състоянието на пациентите от лекуващите лекари, ежедневно след 12 часа. При постъпване в болницата  пациентът трябва да определи на кои от неговите близки да се дава информация за хода на лечението.

ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Болничните стаи са обзаведени с телевизионни апарати, които са на разположение на пациентите.

На пациентите е осигурено болничното хранене, съгласно утвърдените менюта.

В централното фоайе на болницата има кафе-машини, машина за купуване на закуски . До бариерата в барчето на болницата, пациентите могат да купят топли закуски и безалкохолни напитки.

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF