Skip to content

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД гр.Казанлък обявява места за лекари специализанти, чието обучение ще бъде финансирано от държавата за 2022г. съгласно Наредба 1 чл.11 ал.1 т. 1, за следните специалности:

  • Клинична лаборатория – 1 брой
  • Уши-нос-гърлени болести – 1 брой
  • Акушерство и гинекология – 1 брой
  • Хирургия – 1 брой
  • Анестезиология и интензивно лечение – 1 брой
  • Гастроентерология – 1 брой
  • Образна диагностика – 1 брой
  • Нервни болести – 1 брой

„МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД отправя призив за финансово подпомагане на болницата в борбата с COVID-19 в подкрепа на пациентите, които са лекуват тук и персонал, който работи на първа линия.

Тази дарителска акция е възможност да обединим усилията си и да си помогнем в този труден момент.

Призоваваме ви, който желае да ни подкрепи и да направи  дарение по специалната банкова сметка:

IBAN: BG63SОMB91301020087404
BIC: SOMBBGSF